Advert Description

This item is up for auction at Catawiki. Please click on "respond to advert" to get redirected to the Catawiki website. Simon Simonides - Ouranopolitês ofte Verhemelde ziele. Dat is: Een beschrijvinge van een Hemelsch-Gesint Man, syn Wandel en verkeeringe op Aerden. In II. Stucken: Waer van dit eerste den Leseren volkomen bericht sal geven van den vereysten wegh der Heyligen op aerden/ zijnde na boven gestreckt/ en als in de Hemelen/ als mede de tegengestelde paden der afwijckende menigte, gaende na de Helle en de Doot/ met vele krachtige beweeg-redenen daer toe dienende om de eerste te kiesen en de laetste te vermijden. In het Tweede: De Leser eerstdaeghs hebbe te verwachten een aengehecht vertoogh/ begrypende de rechte proeve en onderscheydende merckteeckenen van een Hemelingh/ alsmede die middelen/ die elck hebbe ter handt te nemen/ om dese reyse na den Hemel wel te doen. Seer nuttigh gelesen te werden voor een yder begeerige Ziele, die gaern wel van sijnen wegh leerde oordeelen, en na dit korte leven wenschte een deelgenoot te zijn van de Gelucksalige Eeuwigheydt. (3 volumes in 1 binding.)Rotterdam, Johannes Vishoeck, 1658. 8vo. (frontispiece, 60),531,(1) pp. Complete with the 3 accompanying engravings (extremely rare work).Original parchment binding, with overlapping edges. - Condition: Binding and bookblock in very good condition. 22739231

Additional Information

This advert has no additional information available. Why not get in touch with Catawiki to request more…

Try our delivery partners AnyVan